Troubleshoot: zimbraRemoteManagementPrivateKeyPath (/opt/zimbra/.ssh/zimbra_identity) does not exist

Troubleshoot: zimbraRemoteManagementPrivateKeyPath (/opt/zimbra/.ssh/zimbra_identity) does not exist

Ketika konfigurasi Zimbra, saya nemu error ini: zimbraRemoteManagementPrivateKeyPath (/opt/zimbra/.ssh/zimbra_identity) does not exist. Akibatnya, beberapa fungsi di zimbra ada yang ngak jalan, beberapa command juga ada yang ngak jalan. Dari errornya kliatannya ini ada hubungannya dengan SSH, dimana user zimbra harus mempunyai key untuk berhubungan dengan aplikasi. dan aplikasi harus dapat mengakses server zimbra via ssh dengan user zimbra menggunakan key-based authentication (jadi ngak perlu ditanyain password lagi). setup troubleshooting: pastikan openssh running di port 22 switch menjadi user zimbra: su - zimbra setup parameter zimbra: zmprov ms hostname.domain.com zimbraRemoteManagementPort 22 generate ssh key untuk user zimbra: zimbra$ zmsshkeygen setup zimbra agar menggunakan key yang barusan dibuat zimbra$ zmupdateauthkeys semoga berguna bagi pembaca ...
Read More